De
Herkomst van de kleurdwerg.
De kleurdwerg is een Nederlands ras.Het ras werd naar
verluidt omstreeks de jaren "30 in Nederland ontwikkeld uit
witte pooltjes en wilde konijntjes van klein slag.Algemeen
worden dhr.Andrea en JA.Schippers,dhr
Hoefman,CW.Calcar,maar vooral J.Meyering uit het Betuwse
Opheusden als de belanglijkse fokker beschouwd in de tot
standkoming van het ras.Het werd in 1938 voor het eerst door
dhr Hoefman uit Brielle op een tentoonstelling
uitgebracht.In 1940 werd het ras officieel als zodanig erkend
door de Nederlandse Konijnenfokkersvereniging en ondanks
het feit dat men in de rasstandaard in wezen alle erkende
konijnenkleuren toestond ( met uitzondering van
kleurpatronen)waren de eerste kleurdwergen vrijwel
allemaal konijngrijs.Er werd destijds een maximum gewicht
aangehouden van 1,5 kg en een maximum oorlengte van 7
cm.Na de Tweede Wereldoorlog is de effen zwarte kleurslag
tot ontwikkeling gekomen.Vervolgens ontwikkelde de fokkers
ook ijzergrauw dieren en diversen marterkleuren.Door
inkruizing van andere rassen werd het kleurengamma van de
Kleurdwergen nog verder uitgebreid.De eerste Kleurdwerg
met specifiek kleurpatroon was de Kleurdwerg met
rusuitmonstering.Dit was gedurende lange tijd de enige
uitmonstering,maar tegenwoordig komt de Kleurdwerg in
vrijwel alle bekende aftekeningen en uitmonstering voor.Aan
het einde van de jaren "40 kwamen Kleurdwergen in
Engeland terecht,waar ze binnen korte tijd erg populair
werden onder de rasnaam Netherland Dwarf.Amerikaanse
konijnenliefhebbers ontdekten de Kleurdwerg pas veel
later,de eerste exemplaren werden in 1969 geimporteerd.Ook
in Amerika hield men het rasnaam Netherland Dwarf aan en
wist het rasmet zijn kleine postuur en uigebreide
kleurengamma al snel de harten van menige Amerikaanse
konijnenliefhebbers te winnen.Hoeveel de Kleurdwerg op het
continent apart gekleurd word van de Pool,worden beide
rassen in zowel Engeland als de Verenigde Staten als een en
hetzelfde ras beschouwd.
Eigenschappen Kleurdwerg.
Kleurdwergen hebben doorgaans een levendig karakter. Samen
met de Pooltjes vormen ze zonder meer het populairste
konijnenras ter wereld.Een deel van hun populariteit hebben
deze konijnen uiteraard te danken aan hun kleine
formaat.Vanwege hun bescheide postuur kan het ras ook
gehouden en gefokt worden door fokkers die minder riant
behuisd zijn.Verder komen bij dit ras vrijwel alle kleuren en
kleurpatronen voor die we kennen van andere rassen.De
Kleurdwergfokker heeft dus keuze te over.Buiten de grote
populariteit die dit ras onder fokkers geniet,is het erg in trek
als huisdier.
Uiterlijk kenmerken.
Kleurdwergen.
Kleurdwergen hebben een sterk gedrongen lichaambouw en
een erg korte nek.De pootjes zijn fijn en recht en de voetjes zijn
kort.Het kopje is bolrond,met een breed voorhoofd en brede
wangen.Van af de zijkant gezien is het neusbeen sterk
gebogen.De ogen zijn relatief groot en bol.De oren zijn smal en
fijn van structuur.Ze staan rechtop en dicht tegen elkaar
aan.De lengte ervan is ongeveer 5 cm.De standaardisering met
betrekking tot het gewicht van de Kleurdwerg is internationaal
niet gelijk.In Nederland mag een konijn van dit ras beslist niet
minder wegen dan 800 gr en niet meer dat 1250 gr,terwijl het in
bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten al ongeveer
bijna gelijk is.
Vacht.
De vacht is kort ,glanst,en voelt zacht aan.De ideale
vacht is geheel doorgehaard,dus zonder dunbehaarde of
kale plekjes.Wanneer hij in de rui is kun je dit
gemakkelijk zien aan het oude, doffe haar en het nieuwe
,mooi gekleurde haar.De beharing op de oortjes is zeer
kort.
Huisvesting.
Raskonijnen moeten doelmatig gehuisvest worden:d.w.z dat
behuizing aan soorteigen en hygiënische eisen moet
voldoen.In het bezonder moet het verblijf naar haar
bouwwijze,de gebruikte materialen en staat van onderhoud
zo zijn,dat pijn, te vermijden lijden en verwondingen
achterwege blijven.Tevens moet de huisverting een
bescherming bieden tegen wind ,koude ,hitte en vocht.Een
goed gebouwd,ruim,tochtvrij en droog hok is een voorwaarde
voor het welzijn van een konijn.De huisvesting moet als
permanente verblijfruimte voldoen aan alle vitaliteiteisen
van de konijnen.De dieren krijgen hier hun voer,scheiden
mest en urine af,werpen hun jongen en brengen die groot.Om
rekening te houden met de bij de soort passende behoefte tot
bewegen en het gedrag van afzonerlijke rassen moet rekening
worden gehouden met div maten naar eigen inzicht.
De Nederlandse Hangoor Dwerg bestaat ruim 40 jaar en is
voortgekomen uit een kruising tussen een Franse Hangoor
en een Kleurdwerg. Na een aantal jaren was er een
miniatuur Franse Hangoor ontstaan maar die er heel
anders uitzag dan de huidige Nederlandse Hangoor Dwerg.
Dit konijn is een gezelschapsdier dat zich uitstekend laat
hanteren door kinderen, het heeft een rustig karakter, is
niet agressief en laat zich vaak langdurig aaien zonder
geïrriteerd te raken. De Nederlandse Hangoor Dwerg is een
echt troeteldier waaraan je heel veel plezier kunt beleven.
Het is de jongste van de konijnengroep dwergrassen en is
een creatie van de bekende Tilburgse tan fokker en
keurmeester Adr. De Cock, die er ongeveer 12 jaar aan
besteedde, alvorens hij de eerste producten van zijn
fokkerskunst op de tentoonstelling bracht. Met
doorzettingsvermogen en eindeloos geduld lukte het hem
tenslotte een miniatuurvorm van de circa 5 à 6 kg wegende
Franse Hangoor te fokken. Kundige fokkers en
keurmeesters, die van de pogingen hoorden, om een dwerg
te creëren met hangende oren, vonden het tijdverspilling,
terwijl één der aller bekwaamste het zelfs een utopie
noemde. Het bezig zijn met een liefhebberij wat het dan
ook mag zijn kan voor een mens na zijn dagelijkse
beslommeringen, alleen maar ontspannend werken. Het
woord utopie kan in zo’n geval als een uitdaging werken en
daardoor een stimulerende kracht.De problemen die het
combineren van hangende oren met een zeer klein
konijnenlichaam met zich hebben meegebracht laten we
achterwege. De heer de Cock komt de verdienste toe dat hij
een dergelijke taak heeft volbracht en mag zich verheugen
in de grote populariteit, die het ras nadien verwierf. Velen
hebben zich dit hangoor rasje aangeschaft en doen
verwoede pogingen om het verder te verbeteren. Ook dit
laatste is een moeizame weg, maar er zijn gelukkig onder de
bezitters van Nederlandse Hangoor Dwergen, fokkers die
er de juiste feeling voor hebben.

Standaard eigenschappen:
Om een goed idee te krijgen, hoe een Nederlandse Hangoor
Dwerg er uit moet zien, verdient de aanbeveling eerst eens
een prijswinnende Franse hangoor op een tentoonstelling
te bestuderen. Dit is nl: het grote voorbeeld van de
Nederlandse Hangoor Dwerg en we moeten altijd voor ogen
houden dat het een miniatuur Franse Hangoor moet zijn.
De dieren worden gefokt naar de standaard van Kleindier
Liefhebbers Nederland waarin beschreven staat hoe de
Nederlandse Hangoor Dwerg eruit moet zien. Volgens deze
standaard dienen de dieren een kort geblokt type te hebben
met een afgeronde achterkant (dit noemt men de
Achterhand) Het gewicht varieert van minimaal 1250 –
1700 gram maximaal. Her dier moet stevige voorbenen
hebben en een fraaie egale pels. De kop moet mooi dik en
rond zijn en de oren die 21t/m 26 cm lang mogen zijn
moeten strak langs de kop hangen, met de oorschelp naar
binnen, zonder vouwen. Ze zijn lepelvormig en op de
uiteinden zijn ze afgerond. Verder zijn er eisen gesteld aan
de kleur en de tekening bij bonte dieren.

Erkende Kleuren:
Konijngrijs – Blauwgrijs – IJzergrauw – Blauwgrauw –
Zwart – Blauw- Bruin – Isabella – Madagascar – Wit –
Middengeel marter – Midden sepia bruin marter – Donker
sepia bruin marter – Midden blauw marter – Sallander –
Chinchilla – Rustekening – Otter Zwart – Fawn en Oranje

Verder in de bonttekening van de meeste eerder genoemde
kleuren.
Ned.Hangoordwergen